Christian Preuß

Rechtsanwalt

  • seit 2010 Rechtsanwalt
  • 2008 - 2010 Refendariat im Gerichtsbezirk des Kammergerichts Berlin
  • 2001 - 2007 Jurastudium an der Freien Universität zu Berlin